Overenie

Na tejto stránke je možné overiť:
- Povolenie vydané Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým zástupcovi výrobcu povoľuje Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky uviesť na trh a zapísať do evidencie vozidiel alebo uviesť do prevádzky v cestnej premávke nové vozidlo, ktorého schválenie stratilo platnosť.
- Potvrdenia výrobcu alebo zástupcu výrobcu pre dané vozidlo

Dátum poslednej aktualizácie záznamov: 23.7.2024
© 2021 www.zapsr.sk